top of page

ייעוד מתהווה - Evolutionary Purpose

בלוג רביעי בסדרה

הבלוג הקודם עסק בפריצת הדרך השנייה של ארגוני טורקיז והיא הכוליות (Wholeness). הבלוג הזה יעסוק בפריצת הדרך השלישית והאחרונה והיא הייעוד המתהווה. התפיסה של ארגוני טורקיז היא שכל ארגון הוא כח חיים, שדה אנרגיה, ישות משותפת בפני עצמה שיש לה מטרה להגשים בעולם. ושהאנשים שלוקחים חלק בארגון, התקצבו כולם על מנת לעזור למטרה הזו, לייעוד הזה להתגשם.

הייעוד המתהווה מגדיר עבור הארגון את המשמעות שלו: - מה הארגון הזה בא לשרת בעולם? - לשם מה הוא כאן? - מה באנו לעשות ביחד?

כאשר יעוד מתהווה אינו סתם מטרה. למשל -

  • להיות הכי טובים ב…

  • למכור X כסף ברבעון…

  • להעלים את התחרות…

כל אילו אינם ייעוד מתהווה, ובכלל לא שייכים לעולם של ארגוני טורקיז. תועלת אישית - גם היא איננה ייעוד בעבור ארגון.


ייעוד אמיתי של ארגון אמור לשרת ערכים אנושיים ואקולוגיים רחבים, כאשר ארגונים מבוססי אמון חיים בשביל המניעים העמוקים האלו וההגשמה שלהם מהווה את הכח הכי גדול לצמיחה ולהנעה של הארגון.


דוגמאות לייעוד מתהווה אפשר למצוא למשל בארגונים הבאים: 1. Buurtzorg - חברה הולנדית בתחום הרפואה הקהילתית, הגדירה את הייעוד שלה כך: "לעזור לחולים סיעודיים להפוך בריאים ואוטונומיים". 2. פטגוניה - חברה בתחום הלבוש הספורטיבי: "להשתמש בעסקים כדי לתת השראה וליישם פתרונות למשבר הסביבתי". 3. FAVI - חברה בתחום ייצור רכיבי נחושת לתעשיית הרכבים, הגדירו שתי מטרות

- האחת - "לספק עבודה טובה באיזור הלנקורט" (שהוא איזור כפרי בו עבודה טובה היא נדירה). - השנייה - "היא לתת ולקבל אהבה מלקוחות".


אפשר לראות שהיעוד מגדיר מטרה גבוהה ואפשרי שבכלל לא יגדיר את ה"איך עושים את זה". ארגונים שהגדירו עבור עצמם ייעוד, יעברו מחשיבה מבוססת אגו עצמי ושימור עצמי של הארגון (נהיה ראשונים ב... נכניס יותר כסף...) – לחשיבה על עשיית טוב בעולם, לתודעת שפע, ולתחושת מסוגלות.


ואיך הייעוד קשור עמוקות לניהול העצמי?

הייעוד העצמי הוא בעצם המנהל הגבוה של הארגון כולו. כל מה שאנחנו עושים אנחנו עושים כדי להגשים את הייעוד, תוך שמירה על אתיקה ומוסר (האמירה היא לא שהמטרה מקדשת את האמצעים, ממש לא).

כל החלטה שאני לוקחת, אני אמורה לבחון אל מול הייעוד - האם מה שאני מתכוונת לעשות משרת את הייעוד נאמנה? או שאולי אני פועלת מתוך האגו שלי? המבחן הזה אמור לעזור לאנשים בקבלת החלטות (כי אם ההחלטה שלי עוזרת להגשים את הייעוד אז סביר שלא תהיה לה התנגדות) ולמנוע החלטות שאולי תהיה להן השפעה הרסנית בעולם.


בבלוג הבא, והאחרון, אני אסקור את איך כל זה מתקשר למעגל ההקשבה ולמה שהוא מביא לעולם.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page