BG2.jpg

חברות וארגונים

ליווי מנהלים בדרך המעגל והנחיית מעגלי הקשבה לצוותים

עבודת צוות מיטיבה היא הכרחית על מנת להצליח, אך בכל מקום שישנם אנשים שעובדים יחד, קיימת מורכבות אנושית.
תופעות כמו - חוסר הקשבה, החלטות ניהוליות שלא לוקחות בחשבון את החוכמה של פרטים בארגון, צמצום תפקידם של עובדים לכדי "פועלים" פשוטים ועבודה בהיררכיות קבועות, הן קרקע פוריה בחברות עסקיות להיווצרותם של "משחקי אגו", חוסר כנות, חוסר שייכות, חוסר שביעות רצון, וחוסר בשיתוף פעולה.


זהו הפיל בחדר, שרובנו מתעלמים ממנו.

לאן נוכל להגיע עם צוות מנצח בחברה עסקית כחברה עיסקית? התשובה ברורה - עד לאן שנרצהזה יכול לקרות אם נדמה את הצוות ניקח בחשבון את היות הקבוצה (כל קבוצה) לאורגניזם חי המורכב מפרטים בעלי צרכים ויכולות.סך הפרטים שלנו מרכיבים את האורגניזם השלם ועל מנת שהשלם יתפקד בצורה בריאה ומיטבית, אנחנו צריכים לטפח את הפרטים. בעולם העבודה שלנו כיום זו כבר לא פריבילגיה.

בואו נחשוב על צוות או קבוצה שעובדת יחד כעל אורגניזם

INBAR-5.png

מעגל ההקשבה הוא טכנולוגיה חברתית ישנה-חדשה, שמאפשרת לנו לדייק את העבודה שלנו כקבוצה

מעגל ההקשבה מאפשר לנו לשאול את עצמנו שאלות כמו:
- למה אני זקוק/ה על מנת לבצע את העבודה שלי בצורה מיטבית?

- אילו החלטות חשוב שנקבל היום? 

- כיצד העמיתים שלי מושפעים מהעבודה שלי וכיצד אני מושפע מאחרים?

- איך אנחנו מקבלים החלטות ואיך אנחנו מתייחסים למתח (או קונפליקט) שעולה?

05.png

המעבר לשיטות מבוססות אמון - להצליח ביחד

ארגונים מבוססי אמון, הם ארגונים (חברות, צוותים, קהילות ועוד), שמנוהלים על בסיס שיטות של אמון בשותפים שלי לדרך, בשקיפות ובשיתוף. מדובר בפרקטיקות מתקדמות, שמיושמות בארגונים קטנים וגדולים בעולם ושיש להן תוצאות מוכחות בשטח.

מעגל ההקשבה הוא האבא והאמא הרוחניים של ארגונים מבוססי אמון ונושא את התדר שלהם.

ליווי מנהלים בדרך המעגל והנחיית מעגלי הקשבה לצוותים

אז איך אני עוזרת לכם?

בעזרת מעגל ההקשבה אני עוזרת לכם להתחבר למהות האמיתית של המיזם שלכם וליצור ביחד הקשבה עמוקה לתוך עבודת הצוות שלכם ואל מה שיטיב איתכם.

אשמח ללוות אתכם, יזמים ומנהלים, לשלב תהליכים מבוססי אמון בתוך החברות והצוותים שלכם ע"י ליווי אישי וגם לתמוך בצמיחה ובפעילות של הצוותים שלכם באמצעות מתודת המעגל.