top of page
BG2.jpg

חברות וארגונים

ליווי מנהיגות.ים וצוותים
פיתוח חוסן אישי וצוותי, והיכולת לנוע קדימה בשיתוף פעולה

לכל אורגניזם יש איברים שפועלים בתיאום מושלם כדי להשיג מטרה מסוימת ויכולת חישה רב מימדית שמאפשרת לו להתאים את עצמו  למציאות המשתנה.

בואו נדמה לרגע את הצוות לאורגניזם חי.
סך הפרטים שלנו מרכיבים את האורגניזם השלם ועל מנת שהשלם יתפקד בצורה בריאה ומיטבית, טיפוח הא.נשים ודרכי העבודה הוא קריטי. שם נמצאת התשוקה שלי!

בואו נחשוב על צוות או קבוצה שעובדת יחד כעל אורגניזם חי

INBAR-5.png
circle-60.jpg

אז איך עושים את זה?
איך מתגברים ביחד על האתגרים המשותפים שלנו, מפתחים חוסן צוותי, ומסוגלות גבוהה?

שואלים כצוות שאלות מפתח

- מי אנחנו כצוות? מה התפקיד שלנו?

- למה אני זקוק/ה על מנת לבצע את העבודה שלי בצורה מיטבית?

אתגרים נוכחים כרגע בעבודה שלנו ומה אנחנו יכולים לעשות ביחד כדי להתמודד איתם?

- כיצד העמיתים שלי מושפעים מהעבודה שלי ולמה חשוב שנשים לב?

- איך אנחנו מקבלים החלטות ואיך אנחנו מתייחסים למתח (או קונפליקט) שעולה?

עוברים לעבוד בגישה ניהולית שמטפחת מסוגלות אישית וחוסן צוותי 

- העברת הכח לצוותים - הצוות יודע מה נכון עבורו על מנת להצליח

- טיפוח היכולת האישית של כל אחד ואחת, והמקום שלהם בצוות

- חיזוק הקשר והרצון להצלחה משותפת

- עבודה עם מתחים

Urban Biking

ליווי מנהלים וצוותים

אז איך אני עוזרת לכם?

בעזרת כלים של הקשבה עמוקה ותהליכים פרקטיים שתוכלו ליישם כצוות, אני עוזרת לכם להתחבר למהות האמיתית של העבודה שלכם, וליצור ביחד הקשבה עמוקה לתוך עבודת הצוות שלכם ואל מה שיטיב איתכם, גם ביומיום וגם בזמנים של אתגר.

אשמח ללוות אתכם - יזמים, צוותים ומנהלים, לשלב תהליכים מבוססי אמון בתוך החברות והצוותים שלכם ע"י ליווי אישי ולנוע ביחד לעבר הצלחה.

05.png

המעבר לשיטות מבוססות אמון - להצליח ביחד

ארגונים מבוססי אמון, הם ארגונים (חברות, צוותים, קהילות ועוד), שמנוהלים על בסיס שיטות של אמון בשותפים שלי לדרך, בשקיפות ובשיתוף. מדובר בפרקטיקות מתקדמות, שמיושמות בארגונים קטנים וגדולים בעולם ושיש להן תוצאות מוכחות בשטח.

מעגל ההקשבה הוא האבא והאמא הרוחניים של ארגונים מבוססי אמון ונושא את התדר שלהם.

bottom of page