BG2.jpg

קהילות

מרפא ימצא רק כאשר בראי נפשו של האדם תעצב עצמה הקהילה כולה. ובקהילה יחיה כוחה של נפש היחיד“

רודולף שטיינר

המעגל כשיטת עבודה לבינוי קהילתי

חזון משותף, בניית הסכמות ותיווך קונפליקטים

חיים בקהילה? עד כמה זה מורכב עבורכם?

החיים בקהילה מזמנים לנו לא פעם אתגרים גדולים.
היחסים בין הפרט לקהילה שאליה בחר להשתייך מגלמים בתוכם באופן טבעי מתח מובנה:

אנחנו באים כוונות טובות. אנחנו רוצים לקחת חלק, לתרום את חלקנו.
אנחנו גם רוצים שיקשיבו לנו, שההעדפות שלנו ילקחו בחשבון.

 

הרבה פעמים זה נראה, שצריך לבחור צד. הצד שלי מול הצד של מישהו אחר. מה שמוביל לקיטוביות, לכעס, אכזבות ונטישה (זמנית או קבועה) של המרחב המשותף. לפעמים זה מוביל ממש לסכסוכים שיש להם השלכות קשות על הקהילה (חברתית, כספית, ניהולית).

לראות את ההזדמנות שבמתח

החיים בקהילה מזמנים לנו לא פעם אתגרים גדולים.
היחסים בין הפרט לקהילה שאליה בחר להשתייך מגלמים בתוכם באופן טבעי מתח מובנה:

אנחנו באים כוונות טובות. אנחנו רוצים לקחת חלק, לתרום את חלקנו.
אנחנו גם רוצים שיקשיבו לנו, שההעדפות שלנו ילקחו בחשבון.
 

קהילה היא לא רק מתח. היא לא מה אני משיג/ה על חשבון אחרים. להיפך, קהילה יכולה להיות עבורנו הזדמנות.
הזדמנות לראות את מה שחשוב לי וגם את מה שחשוב לאחרים.
הזדמנות לקדם את הערכים שלי וגם את הערכים של אחרים (ואולי הם בכלל אותם ערכים?)

 

קהילה בריאה נותנת לנו מענה לתחושת שייכות, לחיפוש אחר משמעות, לתמיכה, וערבות הדדית. היא מאפשרת לנו לצמוח כאינדיבידואלים, לשתף פעולה ולקדם ערכים שחשובים לנו בצורה יעילה ואפקטיבית.

INBARB1.png
Image by Chloe Bolton

המעגל כנתיב לקהילה

אז איך מאזנים את מה שחשוב לי אל מול מה שחשוב לאחרים? איך מקבלים החלטות בקבוצות גדולות בצורה שתתן מענה למי שמושפע? מה עושים כשמופיע קונפליקט?

עוברים לעבוד כמעגל.
מעגל ההקשבה מאפשר לנו להתבונן עמוקות על מי שאנחנו, כפרטים וכקהילה. מה חשוב לנו?

איך אנחנו מושפעים מאחרים ואיך אנחנו משפיעים על אחרים?

מה היינו שמחים שיקרה לנו כקהילה? מה הדרך שבה היינו רוצים ליישם?

איך אנחנו מתמירים "דמויות אויב" לדמויות של עמיתים עם צרכים שווים לשלנו? איך נקבל החלטות?

 

העבודה במתודת המעגל, מאפשרת לנו להרחיב את הפרספקטיבה שלנו אל עבר משהו שהוא גדול מעצמנו, ישות-קהילה שהיא גדולה מסך חלקיה.

05.png

המעבר לשיטות מבוססות אמון - להצליח ביחד

ארגונים מבוססי אמון, הם ארגונים (חברות, צוותים, קהילות ועוד), שמנוהלים על בסיס שיטות של אמון בשותפים שלי לדרך, בשקיפות ובשיתוף. מדובר בפרקטיקות מתקדמות, שמיושמות בארגונים קטנים וגדולים בעולם ושיש להן תוצאות מוכחות בשטח.

מעגל ההקשבה הוא האבא והאמא הרוחניים של ארגונים מבוססי אמון ונושא את התדר שלהם.

ליווי קהילות בדרך המעגל

אז איך אני עוזרת לכם?
בעזרת מתודת המעגל אעזור לכם להתחבר למהות האמיתית של חיי הקהילה שלכם:
מה הקהילה שלכם מסמלת בעבורכם?

מה הייתם רוצים לעשות ביחד?

איזו מטרה משותפת יש לכם?

איך בונים הסכמה בקהילה, מבלי לעבוד כרוב מול מיעוט?

מה עושים כשעולים מתחים (אישיים או קהילתיים)?

אשמח ללוות אתכם, מנהלי קהילות, ועדי הנהלה ואנשי קהילה, לשלב תהליכים מבוססי אמון בתוך חיי הקהילה שלכם וגם ללוות אתכם אישית בתהליך המרגש הזה.